ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji w Sporcie

Toruński Związek TKKF
Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy

Jako pierwszy w Polsce wdraża nowoczesny system szkolenia i nadawania kwalifikacji
Kwalifikacje w Sporcie, Sporcie osób niepełnosprawnych i Rekreacji ruchowej
Współpracując z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Instytutem Badań Edukacyjnych i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości włączamy kwalifikacje w sporcie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji
Krajowy Ośrodek Metodyczno – Szkoleniowy
jako Instytucja certyfikująca
poprzez proces walidacji będzie wydawała certyfikaty
Zapraszamy do współpracy

Przeczytaj Ustawa o Zinstegrowanym Systemie Kwalifikacji