Zasady współpracy w zakresie RR

W ramach współpracy z Krajowym Ośrodkiem Metodyczno-Szkoleniowym TKKF w Toruniu każda instytucja szkoląca Instruktorów Rekreacji Ruchowej , Trenerów Osobistych oraz Menedżerów Sportu może uzyskać:

-zgodę Dyrektora Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu na wykorzystanie programów programów szkoleniowych Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

-zatwierdzenie autorskich programów szkoleniowych

-zgodę na organizację kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej, Trenera Osobistego oraz Menedżera Sportu

-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje dla absolwentów szkoleń

-wpis do bazy instruktorów, trenerów i menedżerów prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu