UWAGA!!! Zmiany w systemie kształcenia instruktorów i trenerów sportu

W dniu 13.06.2013 Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 . W następstwie tego  Ministerstwo Sportu i Turystyki nie będzie już nadzorowało szkoleń z zakresu instruktorów i trenerów sportu.

W odpowiedzi na te działania Toruński Związek TKKF w dniu 26.11.2013 roku przyjął Uchwałę na mocy, której Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu „przejmie” rolę Ministerstwa.

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF od 2011 roku z powodzeniem zajmuje się nadzorowaniem szkoleń instruktorów rekreacji ruchowej. Pod agendą KOMSZ TKKF wyszkoliło się już ponad 1,5 tys. instruktorów w różnych specjalnościach.

W tej chwili KOMSZ TKKF w Toruniu jest posiadaniu praw autorskich do programów szkolenia instruktorów sportu w 9 dyscyplinach. Wszystkie programy zostały zatwierdzone wcześniej przez MSiT. Eksperci KOMSZ TKKF w Toruniu wciąż pracuje nad kolejnymi programami.

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu pracuje również nad porozumieniem z Polskimi Związkami Sportowymi w zakresie szeroko pojętego wspólnego szkolenia instruktorów i trenerów sportu. Wszelkie działania są na dobrej drodze do realizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej i do współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt.