SZKOLIMY PO EUROPEJSKU

Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TKKF  w Toruniu jest jedyną instytucją nadzorującą szkolenia zawodowe instruktorów rekreacji ruchowej w Polsce, która opracowała i wdraża Krajowy System Kwalifikacji w Fitnessie Rekreacyjnym. Opracowane i stopniowo wdrażane standardy kształcenia kadr dla rekreacji ruchowej są zbieżne z polecanymi systemami szkolenia w Europie i uzyskały pozytywną opinię Instytutu Badań Edukacyjnych podczas Konferencji Eksperckiej 24.10.2012 w Toruniu.
Głównym założeniem naszych działań  jest wyznaczenie standardów kształcenia i szkolenia zawodowego dla sektora sportu i rekreacji ruchowej, a szczególnie sektora zdrowia i fitnessu oraz promowanie najlepszych rozwiązań w instruktażu i treningu zdrowotnym
Dlatego w związku z realizacją projektu systemowego pt. „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego Dyrektor Krajowego Ośrodka Metodyczno- Szkoleniowego TKKF w Toruniu wystosował prośbę do organizatorów projektu, czyli Instytutu Badań Edukacyjnych o stworzenie grupy ekspertów z zakresu sportu i rekreacji.
Grupa ma składać się z ekspertów: instruktorów i trenerów rekreacji ruchowej, którzy spełniają wszystkie niezbędne kryteria najwyższej klasy fachowców w tej dziedzinie. Jej zadaniem ma być:
1.    Zweryfikowanie wstępnej propozycji zasad określania poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji
2.    Wstępne określenie poziomu kwalifikacji funkcjonujących i nadawanych w branży: sport i rekreacja.