Głównym celem projektu jest stworzenie sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie. Dzięki niej możliwe będzie uporządkowanie kwalifikacji trenerskich (dyplomów i certyfikatów), funkcjonujących w Polsce w obszarach sportu dla wszystkich i sportu wyczynowego. Sektorowa rama kwalifikacji w sporcie pokaże, jakiego rodzaju kompetencje są niezbędne do uzyskania kwalifikacji trenerskich, przypisanych do poszczególnych poziomów.  Pozwoli to m.in. na porównywanie między sobą kwalifikacji trenerskich w skali krajowej oraz międzynarodowej.

Dążymy do tego, aby system kwalifikacji funkcjonujących w sporcie był czytelny zarówno dla osób prowadzących zajęcia sportowe (trenerów i instruktorów), jak i dla pracodawców. Jako przedstawiciele sektora chcemy uporządkować nadawanie tytułów zawodowych w sporcie.

Przewidujemy, że na wdrożeniu sektorowej ramy kwalifikacji w sporcie skorzystają:

  • Pracodawcy: szkoły, kluby, stowarzyszenia sportowe, urzędy, ośrodki zdrowia i rekreacji,
  • Instytucje kształcące kadry i uczestniczące w doskonaleniu ich kompetencji,
  • Trenerzy, instruktorzy, działacze sportowi, pracownicy obiektów sportowo-rekreacyjnych,
  • Uczestnicy zajęć sportowo-rekreacyjnych, zawodnicy, członkowie klubów i stowarzyszeń sportowo-rekreacyjnych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sektorze sport: https://bip.msit.gov.pl/download/2/8025/Rozporzadzenie_MEN_SRKS.pdf

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu znajduje się na stronie www.srks.pl