W celu wspólnego stworzenia wniosku o finansowanie i realizację projektu sektorowej ramy kwalifikacji w sektorze sportu zawiązane zostało Konsorcjum w skład, którego wchodzą: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Sportu oraz Toruński Związek TKKF.

Poniżej adresy :

Biuro Konsorcjum
Instytut Sportu
ul. Trylogii 2/16,  Warszawa
e-mail: Irena.Kownacka@insp.waw.pl

Toruński Związek TKKF
ul. Szosa Chełmińska 75, Toruń
e-mail: koms@maraton.pl

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie
ul. Marymoncka 34, Warszawa
e-mail: krzysztof.perkowski@awf.edu.pl

Instytut Sportu
e-mail: p.marek@insp.waw.pl