Projekt SRKS

W dniu 24.04.2014 Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Sportu i Toruński Związek TKKF podpisały umowę o ustanowieniu konsorcjum. Celem powstania konsorcjum jest przygotowanie wniosku o finansowanie oraz realizacja projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora sportu w Polsce.