Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

W 2014 roku na terenie całej Polski ruszy program nauki pływania „Umiem Pływać”.  Projekt skierowany jest do uczniów III klas podstawowych i jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu ma zostać przeszkolonych 124 tys. dzieci, a środki wydane na ten cel wynoszą 6 mln zł.

Według wykładni Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zgodnie z  § 15 pkt 3 lit. c i d załącznika nr 4 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dz. U. Nr 57, poz. 358). do prowadzenia zajęć nauki pływania nie są upoważnieni nauczyciele wychowania fizycznego. Muszą oni posiadać dodatkowo uprawnienia instruktora sportu w pływaniu. I tylko osoby posiadające takie uprawnienia będą mogły prowadzić zajęcia nauki pływania w ramach projektu „Umiem Pływać” .

W związku z tym Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF zaprasza do współpracy przy organizowaniu kursów na instruktorów sportu w pływaniu.

KOMSZ TKKF posiada program szkoleniowy  z zakresu instruktora sportu w pływaniu, zatwierdzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Absolwenci kursu  otrzymają legitymację wydaną przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF. Kursom organizowanym przy naszej współpracy patronuje Kujawsko-Pomorski Związek Pływacki.

Wszelkie zasady dotyczące organizacji kursów znajdują się na stronie internetowej. Proszę zapoznać się z naszą ofertą i w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.