Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej  Ognisko „TONUS”
70-320  Szczecin  ul. Twardowskiego 12 B
tel./fax  (91)  812 12 34 ; 604 993 234
e-mail : info@tonus.com.pl

Szczegółowe informacje o prowadzonych kursach:
www.tonus.com.pl