W dniu 7 listopada 2012 r w Lublinie  Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu podpisał z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie  porozumienie w myśl którego absolwenci II stopnia studiów dziennych na kierunku hipologia i jeździectwo realizowanym na Uniwersytecie Przyrodniczym może uzyskać po zdaniu egzaminu eksternistycznego tytuł zawodowy instruktora rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna wydanego przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 13

Biuro Rektora:  ul. Akademicka 13
(+48 81) 445 66 77;  fax. 533 35 49
e-mail: biuro.rektora@up.lublin.pl

Sekretariat Uczelni: ul. Akademicka 13
tel. (+48 81)  445 66 22;    533 37 52;
e-mail:  sekretariat.uczelni@up.lublin.pl

http://www.konie.up.lublin.pl/