05.05.2011 r. Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu i Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu podpisały porozumienie w zakresie realizacji studiów podyplomowych na kierunku Menedżer Sportu i Rekreacji. W myśl tego porozumienia absolwenci w/w kierunku studiów podyplomowych ukończonych na WSB w Toruniu mogą zdobyć dodatkowe uprawnienia, czyli tytuł zawodowy Menedżer Sportu i Rekreacji wydany przez Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu.

Podobne porozumienie pomiędzy KOMSZ TKKF w Toruniu a WSB w Toruniu podpisane zostało 21.12.2012 w zakresie szkolenia na instruktorów rekreacji ruchowej. W myśl tego porozumienia absolwenci I stopnia kierunku Turystyka i Rekreacja na Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu zwolnieni  są z części ogólnej kursu na instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności organizowanego przez Toruński Związek TKKF. Tytuł zawodowy nadaje Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
ul. Młodzieżowa 31a
87-100 Toruń

http://www.wsb.pl/torun/