O nas

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF w Toruniu powstał by rozpocząć nowy etap w kształceniu kadry dla Polskiej Kultury Fizycznej. Pragniemy stworzyć nowy, solidny system szkoleń na Instruktorów Rekreacji Ruchowej i Sportu, który będzie gwarancją doskonałego przygotowania do przyszłego zawodu.

Zadania Krajowego Ośrodka Metodyczno-Szkoleniowego TKKF w Toruniu:

  • koordynowanie szkoleniem instruktorów rekreacji ruchowej i sportu w całym kraju
  • przyjmowanie i opiniowanie wniosków w/s szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej i sportu
  • przygotowanie niezbędnych dokumentów w/s szkolenia
  • poinformowanie podmiotów szkolących dotychczas instruktorów rekreacji ruchowej i sportu o zmianach w systemie szkolenia
  • przegląd wszystkich programów szkoleniowych dotychczas realizowanych
  • opracowanie programów szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej w nowych specjalnościach
  • podjęcie kampanii promocyjnej związanej z nowym systemem szkolenia instruktorów rekreacji ruchowej i sportu, trenerów sportu  i innych form szkolenia.

Pobierz opracowanie Kompetencje-kadr-sportu-powszechnego