Bez kategorii

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

W 2014 roku na terenie całej Polski ruszy program nauki pływania „Umiem Pływać”.  Projekt skierowany jest do uczniów III klas podstawowych i jest finansowany przez Ministerstwo […]

Read more

UWAGA!!! Zmiany w systemie kształcenia instruktorów i trenerów sportu

W dniu 13.06.2013 Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 . W następstwie tego  Ministerstwo Sportu i Turystyki […]

Read more

SZKOLIMY PO EUROPEJSKU

Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TKKF  w Toruniu jest jedyną instytucją nadzorującą szkolenia zawodowe instruktorów rekreacji ruchowej w Polsce, która opracowała i wdraża Krajowy System Kwalifikacji w […]

Read more

Konferencja Ekspercka pt.”Krajowy System Kwalifikacji w sporcie. Zmiany systemu szkolenia w sporcie i rekreacji”

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanował na 24-25.04.2013 w Toruniu kolejną edycję Konferencji Eksperckiej pt. ” Krajowy System Kwalifikacji w sporcie. […]

Read more