Aktualności

29.04.2020

Instytut Badań Edukacyjnych – Spotkanie robocze online, dotyczącym opisu kwalifikacji „onkojoga”

24.04.2020

Ministerstwo Edukacji Narodowej – konferencja online dotycząca wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

8.04.2020 i 15.04.2020

Instytut Badań Edukacyjnych – konferencje online dotyczące wzorcowego włączenia kwalifikacji „Animowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych w obiektach świadczących usługi noclegowe” do ZSK

26.03.2020

Przekazanie do Ministerstwa Sportu wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji włączonej do ZSK „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej”

06.03.2020

Przekazanie do Ministerstwa Sportu wniosku o nadanie uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji włączonej do ZSK „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu”

06.02.2020

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

04.02.2020

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPORTU z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia informacje o włączeniu kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu”  do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

18.11.2019

Złożenie oferty w Instytucie Badań Edukacyjnych na przeprowadzenie wzorcowego włączenia kwalifikacji „Animowanie czasu wolnego dzieci i dorosłych w obiektach świadczących usługi noclegowe” do ZSK

19.09.2019

Wydanie opinii do dwóch kwalifikacji rynkowych: „Kierowanie procesem odnowy biologicznej
w sporcie” złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji oraz „Planowanie i prowadzenie zajęć z samoobrony i bezpieczeństwa motorycznego” złożonego za pośrednictwem Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji – na podstawie wniosku Pana Jana Widery, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki

10.09.2019

Spotkanie w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
z udziałem przedstawicieli Instytutu Badań Edukacyjnych podsumowujące 3 lata współpracy w obszarze ZSK.

Wstępne omówienie opisu 3 kolejnych kwalifikacji.

8.08.2019

Toruń, Hotel Mercure, Instytut Badań Edukacyjnych – spotkanie konsultacyjne dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych, Instruktor Lekkiej Atletyki Masters

4.06.2019

Przeprowadzenie próbnej walidacji dla 4 kwalifikacji zgłoszonych do ZSK:
1. Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie
2. Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
3. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie
4. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej

23-24.04.2019

Zgłoszenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wniosku o włączenie 5 kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie:

  1. Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie,
  2. Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet,
  3. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie,
  4. Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej.
  5. Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie

05.12.2018

Opracowywanie 5 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

17-18.09.2018

Instytut Sportu – posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – seminarium na temat ZSK

04.09.2018

Udział w seminarium PARP na temat Sektorowych Ram Kompetencji – oferta powołania przez YKKF zespołu ds. SRK

27.07.2018

Instytut Badań Edukacyjnych – opisywanie nowej kwalifikacji dla MEN pod nazwą Planowanie i realizacja zajęć przez nauczycieli w zakresie sportu i rekreacji dla klas 1-3

04.09.2018

Udział w seminarium PARP na temat Sektorowych Ram Kompetencji – oferta powołania przez YKKF zespołu ds. SRK

17-18.09.2018

Instytut Sportu – posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji – seminarium na temat ZSK

05.12.2018

Opracowywanie 5 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

07.06.2018

Zgłoszenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wniosku o włączenie kwalifikacji: Planowanie i realizacja zajęć według systemu ćwiczeń jogi akademickiej (hatha jogi)

19.04.2018

Instytut Badań Edukacyjnych – warsztaty dotyczące wypełniania wniosków w sprawie PZZJ – Warszawa

10 – 11.04.2018

Instytut Badań Edukacyjnych, seminarium, Walidacja i zapewnienie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynku – Toruń

7 – 8.12.2017

Instytut Badań Edukacyjnych – Warszawa – opisywanie kwalifikacji Hatha Joga

1.12.2017

Instytut Badań Edukacyjnych konferencja , pt.: Zintegrowany System Kwalifikacji – Współpraca na rzecz kwalifikacji – Toruń

17.08.2017

Zgłoszenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wniosku o włączenie kwalifikacji: Prowadzenie zajęć z grupowych form fitnessu

09 – 10.03.2017

Instytut Badań Edukacyjnych – Warszawa – opisywanie kwalifikacji, walidacja, certyfikowanie

27 – 28.02.2017

Instytut Badań Edukacyjnych – Toruń – konferencja Walidacja i zapewnianie jakości w ZSK dla kwalifikacji rynkowych

21.02.2017

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Toruń – szkolenie z obsługi systemu informatycznego ZRK

06.02.2017

Instytut Badań Edukacyjnych – Warszawa – opisywanie kwalifikacji, walidacja, certyfikowanie

12.01.2017

Instytut Badań Edukacyjnych – Warszawa – opisywanie kwalifikacji, walidacja, certyfikowanie

Listopad – grudzień 2016, styczeń – luty 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki – cykl spotkań w sprawie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Propozycje ekspertów instytucji walidującej i certyfikującej oraz podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości.

14.06.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki – spotkanie na temat aktualnego stanu szkolenia kadr trenerskich i instruktorskich w sporcie, sporcie osób niepełnosprawnych i rekreacji ruchowej oraz wdrożenie w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie kwalifikacji w sektorze sportu.

28.04.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki- spotkanie z v-ce Ministrem Ryszardem Szuster nt. wdrożenia procedury włączenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

01.03.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki- spotkanie z v-ce Ministrem Ryszardem Szuster nt. zdobywania uprawnień instruktorskich i trenerskich w sporcie i rekreacji ruchowej po wejściu w życie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

29.01.2016

KOMSZ TKKF – Opracowanie programu kształcenia i opisu walidacji dla kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej fitness.

07.01.2016

TZTKKF – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w/s promocji działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, edukacji zdrowotnej oraz badań naukowych w kulturze fizycznej.

16.09.2015

TZTKKF- Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w/s realizacji zamówienia w/s opracowania programu kształcenia i opisu walidacji dla kwalifikacji trenera klasy mistrzowskiej w piłce siatkowej.

12.12.2014

TZTKKF- IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej.

24.07.2014

TZTKKF- Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w/s przeszkolenia 250 osób na kursach instruktora sportu w pływaniu, unihokej i piłka nożna.

05.05.2014

TZTKKF- Zespół Szkół nr. 22 w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej

05.09.2014

Umowa z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w/s opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie.

24.04.2014

TZTKKF- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie- Instytut Sportu w Warszawie. Umowa w/s ustanowienia konsorcjum pracującego nad Sektorową Ramą Kwalifikacji w sporcie

01.04.2014

TZTKKF- Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej.

29.05.2013

TZTKKF- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w/s współpracy w szkoleniu instruktorów rekreacji ruchowej.

03.01.2013

TZTKKF- Uniwersytet Szczeciński w/s promocji działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, edukacji zdrowotnej oraz badań naukowych w zakresie kultury fizycznej.

07.11.2012

TZTKKF- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w/s współpracy w zakresie szkolenia zawodowego instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna

24.09.2012

TZTKKF- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w/s tworzenia Polskiego Systemu  Kwalifikacji w Rekreacji Ruchowej

30.08.2012

TZTKKF- Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów w Kulturystyce „Sylwetka” w Toruniu w/s realizacji projektu „Body Logistic System”

09.12.2011

TZTKKF- Ministerstwo Sportu i Turystyki. Umowa w/s organizacji Konferencji Eksperckiej pt. „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki”

05.05.2011

TZTKKF- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu- w/s współpracy w realizacji studiów podyplomowych Menedżer Sportu i Rekreacji