Aktualności

Listopad – grudzień 2016, styczeń – luty 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki – cykl spotkań w sprawie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Propozycje ekspertów instytucji walidującej i certyfikującej oraz podmiotu zewnętrznego zapewnienia jakości.
  

14.06.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki – spotkanie na temat aktualnego stanu szkolenia kadr trenerskich i instruktorskich w sporcie, sporcie osób niepełnosprawnych i rekreacji ruchowej oraz wdrożenie w życie ustawy o Zintegrowanym Systemie kwalifikacji w sektorze sportu.
  

28.04.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki- spotkanie z v-ce Ministrem Ryszardem Szuster nt. wdrożenia procedury włączenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
  

01.03.2016

Ministerstwo Sportu i Turystyki- spotkanie z v-ce Ministrem Ryszardem Szuster nt. zdobywania uprawnień instruktorskich i trenerskich w sporcie i rekreacji ruchowej po wejściu w życie Ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
  

29.01.2016

KOMSZ TKKF – Opracowanie programu kształcenia i opisu walidacji dla kwalifikacji instruktora rekreacji ruchowej fitness.
  

07.01.2016

TZTKKF – Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni w/s promocji działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, edukacji zdrowotnej oraz badań naukowych w kulturze fizycznej.
  

16.09.2015

TZTKKF- Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w/s realizacji zamówienia w/s opracowania programu kształcenia i opisu walidacji dla kwalifikacji trenera klasy mistrzowskiej w piłce siatkowej.
  

12.12.2014

TZTKKF- IX Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej.
  

24.07.2014

TZTKKF- Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w/s przeszkolenia 250 osób na kursach instruktora sportu w pływaniu, unihokej i piłka nożna.
  

05.05.2014

TZTKKF- Zespół Szkół nr. 22 w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej
  

05.09.2014

Umowa z Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie w/s opracowania Sektorowej Ramy Kwalifikacji w sporcie.
  

24.04.2014

TZTKKF- Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie- Instytut Sportu w Warszawie. Umowa w/s ustanowienia konsorcjum pracującego nad Sektorową Ramą Kwalifikacji w sporcie
  

01.04.2014

TZTKKF- Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu w/s uzyskania kwalifikacji w zawodzie instruktora rekreacji ruchowej.
  

29.05.2013

TZTKKF- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu w/s współpracy w szkoleniu instruktorów rekreacji ruchowej.
  

03.01.2013

TZTKKF- Uniwersytet Szczeciński w/s promocji działań dydaktycznych, szkolenia sportowego, edukacji zdrowotnej oraz badań naukowych w zakresie kultury fizycznej.
  

07.11.2012

TZTKKF- Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w/s współpracy w zakresie szkolenia zawodowego instruktorów rekreacji ruchowej w specjalności jazda konna
  

24.09.2012

TZTKKF- Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku w/s tworzenia Polskiego Systemu  Kwalifikacji w Rekreacji Ruchowej
  

30.08.2012

TZTKKF- Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów w Kulturystyce „Sylwetka” w Toruniu w/s realizacji projektu „Body Logistic System”
  

09.12.2011

TZTKKF- Ministerstwo Sportu i Turystyki. Umowa w/s organizacji Konferencji Eksperckiej pt. „Europejskie Ramy Kwalifikacji w obszarze sportu i turystyki”
  

05.05.2011

TZTKKF- Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu- w/s współpracy w realizacji studiów podyplomowych Menedżer Sportu i Rekreacji