listopad

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać”

W 2014 roku na terenie całej Polski ruszy program nauki pływania „Umiem Pływać”.  Projekt skierowany jest do uczniów III klas podstawowych i jest finansowany przez Ministerstwo […]

Read more

UWAGA!!! Zmiany w systemie kształcenia instruktorów i trenerów sportu

W dniu 13.06.2013 Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów  (Dz.U. 2013 poz. 829 . W następstwie tego  Ministerstwo Sportu i Turystyki […]

Read more