styczeń

SZKOLIMY PO EUROPEJSKU

Krajowy Ośrodek Metodyczno- Szkoleniowy TKKF  w Toruniu jest jedyną instytucją nadzorującą szkolenia zawodowe instruktorów rekreacji ruchowej w Polsce, która opracowała i wdraża Krajowy System Kwalifikacji w […]

Read more

Konferencja Ekspercka pt.”Krajowy System Kwalifikacji w sporcie. Zmiany systemu szkolenia w sporcie i rekreacji”

Krajowy Ośrodek Metodyczno-Szkoleniowy TKKF pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki zaplanował na 24-25.04.2013 w Toruniu kolejną edycję Konferencji Eksperckiej pt. ” Krajowy System Kwalifikacji w sporcie. […]

Read more

O Polskiej Ramie Kwalifikacji w Toruniu-relacja

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych pt. „Krajowe ramy kwalifikacji – zmiana dla edukacji i rynku pracy”, która odbyła się 24.10.2012 […]

Read more